Friday

Who is Andres Bonifacio

We are translating this text about
The Great Andres Bonifacio,
we apologize if you don't see
the English translation yet.


1.—Sino si Andres Bonifacio?

—Siya'y isang tunay na Filipino na ipinanganak
noong ika 30 ng Nobyembre ng 1863 sa isang
bahay na pawid sa pook na nasa sa harap
ng himpilan ngayon ng pero-karil sa daang
Azcarraga, Tundo, Maynila. Ang kanyang
ama'y nagngangalang Santiago Bonifacio
na ang hanap-buhay ay sastre at ang kanyang
ina nama'y si Catalina de Castro.
Mga taal na taga Maynila.

2.—Mayroon ba siya ng mga Kapatid?

-Apat: sina Ciriaco, Procopio, Petrona at
Troadio. Si Petrona ang naging asawa ng
nasirang bayaning si Teodoro Plata, isa sa
mga masikhay na kasama ni Andres
Bonifacio.

3.—Ano ang kabuhayan ni Bonifacio?

-Ang kaniyang mga magulang ay mga taong
dukha kaya't siya nama'y isang taong mahirap.

4.—Ano ang kanyang Napagaralan?

-Siya'y nagaral sa paaralan ng gurong si G.
Guillermo Osmeña, sa pook ng Meisik,
Binundok, Maynila. Datapwa nang siya'y
tumutuntong na sa ika 14 na taon, ay
namatay ang kanyang mga magulang at dahil
dito'y naputol ang kanyang pagaaral. Siya
noo'y maalam nang bumasa at sumulat ng
wikang sarili (tagalog) at kastila.

5.—Ano ang kanyang ginawa ng siya'y
maulila na?

-Upang siya'y mabuhay at sampu
ng kanyang mga kapatid, binatak ang
sariling buto't siya'y nagbili ng mga
tungkod (baston) at mga pamaypay na papel
na ginagawa niya sa loob ng kanilang
bahay. Gayon din ang ginawang hanap-buhay
ng kanyang mga kapatid.

6.—Ano pa ang kaniyang ginampanang gawain
upang mabuhay?

—Nang si Bonifacio'y nakapagsanay na sa pagsulat,
siya'y nasok na utusan sa bahay kalakal ni Fleming,
at pagkaraan ng ilang panahon ay ginawa
siyang kinatawan ng nabanggit
na bahay-kalakal sa pag-bibili ng sahing, yantok, at iba pa.

7.—Nanatili ba siya sa tungkuling ito?—
Hindi. Nang lumipas ang ilang panahon
siya'y naging kawani (personero) sa bahay-
kalakal nina Fressell & Co., na nalalagay
sa daang Nueva, blg. 450. Maynilà. Ang
sinasahod niya'y mga labingdalawang piso
lamang sa isang buan. Patuloy pa rin siya
sa paggawa ng mga tungkod at pamaypay, na
itinitinda ng kanyang mga kapatid.

8.—Anong katangian, bukod sa kanyang
hanap-buhay, ang tinataglay ni Bonifacio?
—Siya'y mahiliging magsulat sa sariling wika
at may magandang ayos ang kanyang sulat.
Dahil dito, nakatutulong sa kabuhayan nilang
magkakapatid ang paggawa
ng mga tatak at paunawa sa mga kayong
ipinagbibili rito sa atin.

9.—Siya ba'y mahiligin sa pagbabasa ng
mga aklat?—Oo. Nguni't ang kaniyang
kinahihimalingang basahin ay yaong mga
aklat na nakapagtuturo ngkabayanihan,
tulad ng Kasaysayan ng himagsikan sa
Pransiya, "Las Ruinas de Palmira," "Los
Miserables," ni Victor Hugo, "El Judio
Errante," Biblia, ang mga, aklat ni Rizal
at iba pa. Siya'y mahiliging totoo sa
pagbabasa. May mga gabing halos di
nakakatulog sa pagbabasa.

10.—Siya ba'y nagkaasawa?—Oo. Ang naging
kabyak ng kanyang puso'y pinapalayawan ng
Oriang (Gregoria de Jesus) na ang sagisag
"Lakambini," taga Kalookan. Sila'y
nagkaroon ng isang anak na namatay.

11.—Ano't idinadakila ng Bayang Filipino
si Andres Bonifacio at siya'y ipinalalagay
na dakilang Bayani sa piling ni Rizal? —
Sapagka't siya ang nagtayo at nahalal na
pangulo ng"Kataastaasan, Kagalanggalang
Katipunan ng mga Anak ng Bayan," na
pinagkautangan ng Bayang Filipino ng
kabayanihan sa pag-usig ng kaniyang
ikalalaya. "May-pagasa" ang sagisag
niya na "nangyari" bago siya mamatay.

Tuesday

About Andres Bonifacio

I will try to translate the words Filipino words. If you want to help me please leave a comment on the comments box, lets make this tribute site for our beloved Andres Bonifacio a good one.

[1.] Kung sino si Andres Bonifacio [Who is Andres Bonifacio]
[2.] Ang samahang nagturo at nagakay sa
bayan sa paghihimagsik [The Organizatikon that teached and guided the country to revolution]
[3.] Ang palatuntunan ng "Katipunan" [The Guidelines of the "Katipunan"]
[4.] Mga aral ng "Katipunan" [The teachings of the "Katipunan"]
[5.] Ang pagpapalaganap ng "Katipunan" [The propagation of the "Katipunan"]
[6.] Mga paraang ginagawa sa pagsapi sa
"Katipunan" [The methods/ways to join the "Katipunan"]
[7.] Ang mahigpit na pakikibaka ng
"Katipunan" sa kanyang kabuhayan [The hard strugle of the "Katipunan" to survive]
[8.] Ang "Katipunan" at ang bayang maralita [The "Katipunan" and the poor country]
[9.]Ang "Katipunan" at ang paguusig sa mga
"Mason" [The "Katipunan" and the trial of the "Masons"]
[10.] Ang Paghihimagsik [The Revolution]
[11.] Tagumpay at Pahimakas [Success and Last Words]